Facultad

Enlaces ordenados alfabéticamente por el apellido

Nelson D. Cruz Bermúdez, Ph.D.
Profesor Asociado e Investigador

Eduardo Cumba Avilés, Ph.D.
Investigador Auxiliar

Vidalina Feliciano López, Ph.D.
Investigadora Asistente

Blanca Ortiz-Torres, Ph.D., JD
Catedrática e Investigadora

David Pérez Jiménez, Ph.D.
Director Interino

Carmen L. Rivera Medina, Ph.D.
Estadística, Metodóloga e Investigadora

Yarimar Rosa Rodríguez, Ph.D.
Psicóloga e Investigadora

Emily Sáez Santiago, Ph.D.
Investigadora

Robin Schafer, Ph.D.
Linguista e Investigadora

Giovanni Tirado Santiago, Ph.D.
Profesor Asociado e Investigador